1200x280_bg_home_31

BERGENSTESTEN (norsk)

Bergenstesten henvender seg til personer som ønsker å studere eller arbeide i Norge og som trenger dokumentasjon på sine ferdigheter i norsk.

Dette gjelder først og fremst personer som ikke har norsk som morsmål, men kan også være av interesse for morsmålsbrukere som mangler dokumentert kompetanse i norsk.

Norske statsborgere som ikke har studiekompetanse i norsk språk, vil måtte bestå Bergenstesten for å bli tatt opp ved norske universiteter og høyskoler. Dette gjelder også for å få studiefinansiering i Statens lånekasse for utdanning.

Testen arrangeres lørdag 7. april 2018 i Sjømannskirken i Waterloo, 2, chaussée de Charleroi,            1420 Waterloo.

Påmeldingsfrist: 7. mars 2018, se www.fu.no

Borealis Language Center tilbyr forberedelseskurs til testen.

Kursene vil finne sted i Overijse på lørdag formiddag fra kl. 10.00 til 13.00 og vil bestå av til sammen 12 timer. Det er mulig med en viss fleksibilitet her.

Pris 450€ + 21% moms pr. person (alt inkludert)

Minimum 2 deltagere.

Kontakt oss for nærmere opplysninger

Påmelding