Bergenstesten (norsk)

clipart-testBergenstesten henvender seg til personer som ønsker å studere eller arbeide i Norge og som trenger dokumentasjon på sine ferdigheter i norsk.

Dette gjelder først og fremst personer som ikke har norsk som morsmål, men kan også være av interesse for morsmålsbrukere som mangler dokumentert kompetanse i norsk.

Norske statsborgere som ikke har studiekompetanse i norsk språk, vil måtte bestå Bergenstesten for å bli tatt opp ved norske universiteter og høyskoler. Dette gjelder ogå for å få studiefinansiering i Statens lånekasse for utdanning.

Testen arrangeres neste gang i september  2022.

Borealis Language Center tilbyr forberedelseskurs til testen.

Forberedelseskurs på til sammen 12 timer, vil bli organisert  etter avtale hovedsakelig på lørdager, 4 lørdager med 3 timer kurs.

Pris 450€ pr. person (alt inkludert)

Minimum 2 deltagere.

Kontakt oss for nærmere opplysninger

Påmelding