Norsk som morsmål

img_0529NORSK MORSMÅL FOR BARN SOM IKKE HAR NORSK PÅ TIMEPLANEN

  • Små grupper etter alder og nivå
  • Variert undervisningsopplegg
  • Norsk sang og musikk
  • Norsk litteratur, film og teater
  • Norsk kultur og norske tradisjoner
  • Undervisningen består av 1 timer og 30 minutter pr. uke over en periode på 30 uker (september-juni)

img_0427FOR BARN MELLOM 4 OG 6 ÅR

Norskkurs for barn mellom 4 og 6 år, vil bli satt opp på ulike steder i Brussel-området, etter behov. Det vil være nødvendig med noen forkunnskaper i norsk og at barnet har en eller annen tilknytning til Norge. Formålet med undervisningen er en tilnærming til norsk gjennom ulike aktiviteter som lek, forming, sang/musikk og annet. Konkret begrepsinnlæring og øving i å bruke begrepene interaktivt, vil bli prioritert.

Kontakt oss for nærmere opplysninger

Påmelding

KOMPLETTERENDE UNDERVISNING FOR NORSKE BARN I GRUNNSKOLEN SOM IKKE HAR NORSK PÅ SKOLEN.

Undervisningen vil foregå på ukedager (etter vanlig skoletid, nøyaktig klokkeslett vil bli oppgitt senere), 90 minutter pr. gruppe. I utgangspunktet vil det bli avholdt undervisning på alle klassetrinn, d.v.s. for barn fra første til tiende klasse. Basis for undervisningen er Læreplanen (2019). Undervisningen vil gå over totalt 30 uker og vi følger vanlig skolerute for de internasjonale skolene i Brusselområdet. Kun for nye elever.

Kursene starter i begynnelsen i første halvdel av september.

Kontakt oss for nærmere opplysninger

Påmelding